นํ้าตาไหล นํ้าตาคลอ บ่อนํ้าตาตื้น ถุงนํ้าตาเป็นหนอง
เทคนิคการรักษา โดยไม่ต้องผ่าตัด
(ประสบความสำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก)

Ending Blindness
จบสิ้นเสียทีโรคที่ทำให้คนตาบอด

-->ENTER WEB SITE<--

 จัดทำเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2548
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557

<--เปลี่ยนไปหน้าภาษาอังกฤษ
โดย นพ.สมเกียรติ อธิคมกุลชัย
E-mail : [email protected]
ติดต่อเข้ารับการรักษา
ศูนย์ฟื้นฟูประสาทตาและการมองเห็น
โรงพยาบาลเอกชัย
วัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 น. - 17.00 น.
โทร. 03-441-7999 หรือสายด่วน โทร. 1715

-->เข้าสู่โฮมเพจหลัก ผลงานวิจัยของ นพ. สมเกียรติ อธิคมกุลชัย<--