เทคนิคการนวดหัวตา

ใช้นิ้วชี้หรือนิ้วหัวแม่มือ ตัดเล็บให้สั้น เพื่อใช้ปลายนิ้ว กดนวดลงไปในบริเวณตำแหน่งของถุงนํ้าตา

เทคนิค Massage1 เป็นการนวดเพื่อขับสิ่งหมักหมมในถุงนํ้าตา ย้อนขึ้นมาทางรูเปิดของท่อระบายนํ้าตา ในบริเวณหัวตา ดังรูป

เทคนิค Massage2 เป็นการนวดเพื่อให้เกิดแรงดันของนํ้าในถุงนํ้าตา ลงไปตามท่อ เข้าสู่ช่องจมูก ดังรูป


เทคนิคการรักษาโรคท่อระบายนํ้าตาอุดตันโดยไม่ผ่าตัด มี 3 วิธี คือ
1. การล้างระบบระบายนํ้าตา โดยใช้แรงดันของนํ้าเกลือ ดันผ่านจุดที่อุดตัน ใช้ในรายที่มีอาการนํ้าตาไหลมาไม่นาน ( 2-3 เดือน ) ซึ่งการอุดตันยังไม่ถาวร

2. วิธีสยาม 1 เป็นการรักษาโดยใช้ลวดสเตนเลส แยงให้ผ่านนจุดที่อุดตัน แล้วล้างระบบระบายนํ้าตาด้วยนํ้าเกลือแช่เย็น หลังจากนั้น นัดมาล้างระบบระบายนํ้าตา สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ถ้าครบ 1 เดือนแล้วไม่มีการอุดตันซํ้า ถือว่าหายขาด

3. วิธีสยาม 2 ใช้เมื่อการรักษาด้วยวิธีสยาม 1 ไม่ได้ผล โดยหลังจากแยงผ่านบริเวณที่อุดตันแล้ว ถอนลวดออก แล้วใส่ “ ไทยโพรบ “ เข้าไปแทนที่ และคาเอาไว้ 5 – 7 วันหลังจากถอดไทยโพรบออกแล้ว นัดมาล้างระบบระบายนํ้าตา สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ถ้าครบ 1 เดือนแล้วไม่มีการอุดตันซํ้า ถือว่าหายขาด

ภาพถ่ายผู้ป่วยขณะคาไทยโพรบอยู่

ขณะหลับตา
ขณะลืมตา

หน้า 1 2 3 4

-->กลับสู่หน้าแรก<--

-->เข้าสู่โฮมเพจหลัก ผลงานวิจัยของ นพ. สมเกียรติ อธิคมกุลชัย<--