รายงานการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการนํ้าตาไหล

จากสาเหตุโรคท่อระบายนํ้าตาอุดตัน

โดยวิธี สยาม 1 และ สยาม 2

คิดค้นโดย
นพ.สมเกียรติ อธิคมกุลชัย
จักษุแพทย

รายงานผู้ป่วยที่มีปัญหาท่อระบายน้ำตาอุดตันและได้รับการรักษาด้วยวิธี สยาม 1 จนหายขาด

รายที่ 1 นาง ณัฐชนัญ กุลธำรงศรี อายุ 41 ปี

ที่อยู่ 326/31 ซอยจรัญฯ 85 บางอ้อ บางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02-8854833

ที่ทำงาน การเคหะแห่งชาติ กองรายได้หนึ่ง ฝ่ายนโยบายการเงินและการคลัง

โทร. 02-3775501 , 02-3772010-20 ต่อ 6254 หรือ 6571

ประวัติการรักษา ตาซ้ายแฉะเรื้อรังและมีน้ำตาไหล เป็นมาประมาณ 10 ปี

เคยเข้ารับการรักษากับจักษุแพทย์ที่ รพ.ภูมิพล และ รพ.รามาธิบดี ได้รับคำแนะนำการรักษาโดยการผ่าตัด แต่ด้วยภาระหน้าที่การงาน ลูกก็ยังเล็ก และที่สำคัญคือ กลัวการผ่าตัด กลัวจะเกิดแผลเป็นที่ใบหน้า จึงไม่ยอมตัดสินใจรับการผ่าตัด

วันหนึ่ง ขณะพาลูกมาตรวจที่โรงพยาบาล.......... เผอิญเห็นป้ายประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล เรื่องการรักษาโรคท่อระบายน้ำตาอุดตันโดยไม่ต้องผ่าตัด จึงตัดสินใจเข้ารับการรักษาตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2544 ได้รับการรักษาโดยวิธี สยาม 1 เท่านั้น และมาตรวจติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง จนครั้งสุดท้าย คือวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2545 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 5 เดือนเศษ ก็ยังไม่พบการกำเริบซํ้าจนปัจจุบัน

รายที่ 2 นาง นริศษา อินต๊ะสงค์ อายุ 29 ปี

ที่อยู่ 812/149 ประชาชื่น 26 บางซื่อ กรุงเทพฯ โทร. 02-9137299

อาชีพ แม่บ้าน

ประวัติการรักษา ตาขวามีน้ำตาไหลมา 1 ปีเศษ

ได้รับการรักษาครั้งแรกที่โรงพยาบาล.... เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2544 โดยวิธี สยาม 1 หลังจากนั้นมาตรวจติดตามผลอย่างต่อเนื่อง จนครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ไม่พบการกำเริบซํ้า และจากการโทรศัพท์ติดตามผลครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 เป็นเวลา 6 เดือนภายหลังการรักษา ก็ยังไม่มีอาการกำเริบอีก

รายนี้ เป็นตัวอย่างที่ดี ที่จะพิสูจน์ว่า แม้แต่ในรายที่มีการอุดตันด้วยพังผืดที่แข็งมากตลอดลำของท่อระบายนํ้าตาส่วนปลาย ก็ยังสามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยวิธีง่ายๆ โดยไม่ต้องผ่าตัด

รายที่ 3 นางสาว อันสรีย์ ตาวัง อายุ 26 ป

ที่อยู่ 88/999 หมู่ 6 แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โทร. 01-6307837

ที่ทำงาน บริษัท เอสพีการไฟฟ้าอิมพอร์ต จำกัด โทร. 02-8606265 กด 0

ประวัติการรักษา ตาขวามีอาการน้ำตาไหลมา 5-6 ปี

เคยรับการรักษาที่ รพ.พญาไท 2 และ รพ.พญาไท 3 ด้วยการแยงลวดและล้างท่อระบายนํ้าตา แต่ไม่ได้ผล จักษุแพทย์ที่ทำการรักษาเคยแนะนำให้รับการผ่าตัด แต่ผู้ป่วยปฏิเสธ เนื่องจากกลัวการผ่าตัด และกลัวเสียโฉม ต่อมาได้ทำประกันสังคมที่โรงพยาบาล......... เห็นป้ายประชาสัมพันธ์การรักษาโรคน้ำตาไหล จึงเข้ารับการรักษาครั้งแรกเมื่อ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 โดยวิธี สยาม 1 และมารับการตรวจติดตามผลเพียงครั้งเดียว คือ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 หลังจากนั้นขาดการติดต่อไป 1 ปี จึงได้โทรศัพท์ตามมาตรวจติดตามผลอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2544 และได้รับการล้างทดสอบระบบระบายนํ้าตา ปรากฎว่า ไม่กำเริบซํ้า

รายที่ 4 นส.จุฬาภรณ์ สังขโชติ อายุ 41 ป

ที่อยู่ 1040/44-45 ซ.ปุณณวิถี 34 สุขุมวิท 101 บางจาก กทม.

โทร. 01-4905654 02-3314577

ประวัติการรักษา ตาขวามีน้ำตาไหลมา 3-4 ปี

ไม่เคยทราบมาก่อนว่าอาการน้ำตาไหล อาจมีสาเหตุมาจากระบบระบายน้ำตาตีบตัน และไม่ทราบว่าสามารถรักษาได้ เพื่อนได้แนะนำให้มาตรวจที่โรงพยาบาล......... เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2545 จากการแยงพิสูจน์ พบว่ามีการอุดตันจากพังผืดที่แข็งตลอดแนวท่อส่วนปลาย ได้ทำการรักษาตามวิธีการสยาม 1 และรายนี้ได้พยายามเน้นความสำคัญของการนวดหัวตา ภายหลังการรักษาด้วยการแยงให้ผ่านส่วนที่อุดตัน ( นวดทุก 2 ชั่วโมง ก่อนการหยอดยาทุกครั้ง ) จากการมาตรวจติดตามผลครั้งแรก เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 4 วันภายหลังการรักษา ทำการล้างทดสอบระบบระบายนํ้าตา พบว่า น้ำเกลือลงคอดีมาก ครั้งต่อมา วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 ผลการล้าง ดีเช่นกัน ครั้งต่อมา วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 ผลการล้าง ดีมาก จากประสบการณ์พบว่า ภายหลังการแยงรักษา 3 สัปดาห์ ท่อระบายนํ้าตาที่รื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ จะคงสภาพถาวร และมักจะไม่เกิดการอุดตันซํ้าอีก ( ในกรณีที่นวดถูกต้อง และนวดได้ตามแพทย์สั่ง) จากการตรวจติดตามผล 1 เดือนต่อมา ( วันที่18 มิถุนายน พ.ศ. 2545 ) ผลการล้างทดสอบ พบว่า น้ำเกลือลงคอดีมาก.

หน้า 1 2 3 4

-->กลับสู่หน้าแรก<--

-->เข้าสู่โฮมเพจหลัก ผลงานวิจัยของ นพ. สมเกียรติ อธิคมกุลชัย<--